קבוצת גאון - כלכליסט מאי 2017

7 יוני, 2017

קבוצת גאון שבשליטת גאון אחזקות של קרן ויולה, תחלק דיבידנד בהיקף של 50 מיליון שקל כתוצאה ממכירת הקרקע עליה יושבת צינורות תעשיות – החברה-בת - בצריפין ברבעון הרבעון בתמורה ל-386 מיליון שקל, כך עולה מדו"חות החברה לרבעון הראשון. בסה"כ יסתכם הדיבידנד בכ-52 מיליון שקל, כאשר 2 מיליון שקל נגזרים מהרווח הנקי של החברה לרבעון בניכוי הרווח שנוצר מהעסקה.

הכנסות הקבוצה, שפעלה בעבר תחת השם צינורות המזה"ת, הסתכמו ברבעון הראשון בכ-120 מיליון שקל, גידול של 19.2% לעומת הרבעון המקביל אז עמדו ההכנסות על כ-101 מיליון שקל. לטענת החברה, הגידול במכירות מיוחס לגידול במגזר הפלדה ובמגזר צינורות הפלסטיק, שבו פועלת החברה באמצעות פלגל תעשיות פלסטיק שאותה רכשה החלה לאחד בתוצאותיה, אשר תרם 8.5 מיליון שקל להכנסות.

 

בשל עסקת מכירת הקרקע בצריפין שנסגרה באופן רשמי במהלך חודש פברואר והניבה רווח הון של 287 מיליון שקל, הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה בכ-293 מיליון שקל. ואולם, בנטרול רווחי ההון שנרשמו ברבעון הנוכחי והמקביל (כתוצאה מעסקת נדל"ן בעכו), הסתכם הרווח התפעולי של החברה בכ-6 מיליון שקל בהשוואה ל-2.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 218 מיליון שקל לבעלי המניות לעומת 16 מיליון שקל ברבעון המקביל המיוחס ברובו לרווח ממימוש הקרקע בצריפין.

 

לעניין זה התייחס גיא רגב, מנכ"ל הקבוצה: "במהלך הרבעון השלמנו את העסקה למכירת המקרקעין בצריפין ברווחיות גבוהה - השלמת העסקה תורמת רבות לחוסנה הפיננסי של הקבוצה ומאפשרת לה בסיס יציב להמשך הדרך ומימוש האסטרטגיה העסקית שלה. אנו ממשיכים לבחון בחיוב את העתקת מפעל הפלדה לאזור הדרום ורואים חשיבות עליונה בקידום התעשייה הישראלית". ברקע לתוצאות עולה מניית החברה בשיעור של 7%.

 

קבוצת גאון עוסקת בייצור, ייבוא ושיווק צינורות פלדה, ייצור מערכות צנרת פלסטיק, שירותי גילוון, פיתוח, ייצור ושיווק מגופי מתכת, מדי מים ומערכות השקיה.

 

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה